Wierność psa jest bezcennym darem nie mniej zobowiązującym, niż ludzka przyjaźń.Konrad Lorenz

Prosimy o wsparcie