Kotom bez trudu udaje się to, co nie jest dane człowiekowi: iść przez życie nie czyniąc hałasu.Ernest Hemingway

Prosimy o wsparcie