przeprowadzonej na rzecz zwierząt, podopiecznych Fundacji Obrony Praw Zwierząt „Anaconda” podczas Wystawy psów rasowych w Gorzowie Wlkp.

 

 

1. Cel zbiórki publicznej: cele statutowe związane leczeniem i opieką  zwierząt,  podopiecznych Fundacji Obrony Praw Zwierząt „Anaconda”

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej: 00.10.2012

3. Miejsce przeprowadzenia zbiórki publicznej: Wystawa psów rasowych ul. Przemysłowa Gorzów Wlkp.

4. Forma zbiórki publicznej:  puszki  kwestarskie

5. Sposób informowania o wynikach zbiórki  Informacje o wynikach zbiórki zostały zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Obrony Praw Zwierząt Anaconda,

6. Ilość środków pozyskanych w ramach poszczególnych form przeprowadzonej zbiórki publicznej:

  • zbiórka do puszek kwestarskich: 495,76 zł

( słownie czterysta dziewięćdziesiąt pięć zł,siedemdziesiąt sześć gr.)

 

7. Koszt przeprowadzenia zbiórki:

Osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę działały w formie wolontariatu i nie otrzymywały za swe czynności wynagrodzenia.

8. Dane organizatora przeprowadzającego zbiórkę publiczną: Fundacja Obrony Praw Zwierząt Anaconda”, ul. Miodowa 1 , 66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane na poszczególne cele zbiorki w następujący sposób:

  • Pokrycie kosztów leczenia w Centrum Zdrowia Małych Zwierząt

Faktura 124/01/2012 -300,88 zł

Faktura 125/01/2012 -169,63 zł

Faktura 127/01/2012- 25,25 (kwota faktury- 55,00 zł)

Fundacja  nie prowadziła zbierania ofiar w naturze.

 

 

 

Zarząd fundacji

 

 

Prosimy o wsparcie