przeprowadzonej na rzecz zwierząt, podopiecznych Fundacji Obrony Praw Zwierząt „Anaconda” podczas akcji „Bukiet kwiatów czy szczęście psiakow” Szkole Podstawowej nr 1 oraz Zespole Szkół Odzieżowych

 

 

1. Cel zbiórki publicznej: cele statutowe związane leczeniem i opieką  zwierząt,

podopiecznych Fundacji Obrony Praw Zwierząt „Anaconda”

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej: 20- 29.06.2012

3. Miejsce przeprowadzenia zbiórki publicznej: Szkoła Podstawowa nr 1 oraz

Zespół Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wlkp.

4. Forma zbiórki publicznej:  puszki kwestarskie

5. Sposób informowania o wynikach zbiórki  Informacje o wynikach zbiórki zostały

zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Obrony Praw Zwierząt Anaconda,

strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Zespołu Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wlkp.

 

6. Ilość środków pozyskanych w ramach poszczególnych form przeprowadzonej zbiórki publicznej:

  • zbiórka do puszki kwestarskiej w Zespole Szkół Odzieżowych 89,92 zł
  • zbiórka do puszki kwestarskiej w Szkole Podstawowej nr 1

suma pozyskanych środków 519,80 ( słownie: pięćset dziewiętnaście zł 80 gr.)

 

7. Koszt przeprowadzenia zbiórki:

Osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę działały w formie

wolontariatu i nie otrzymywały za swe czynności wynagrodzenia.

8. Dane organizatora przeprowadzającego zbiórkę publiczną: Fundacja Obrony Praw Zwierząt Anaconda”, ul. Miodowa 1 , 66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane na poszczególne cele zbiorki w następujący sposób:

  • Pokrycie kosztów leczenia w Centrum Zdrowia Małych Zwierząt, Faktura nr 57/01/2012, 421,00 zł

Pozostało 98,80

Fundacja  nie prowadziła zbierania ofiar w naturze.

 

 

 

 

 

Zarząd fundacji

 

 

 

Prosimy o wsparcie