przeprowadzonej na rzecz zwierząt, podopiecznych Fundacji Obrony Praw Zwierząt „Anaconda” podczas  Targów Aktywności Społecznej zorganizowane na Placu katedralnym przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum

 

1. Cel zbiórki publicznej: cele statutowe związane leczeniem i opieką  zwierząt,

podopiecznych Fundacji Obrony Praw Zwierząt „Anaconda”

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej: 2.06.2012

3. Miejsce przeprowadzenia zbiórki publicznej: Plac Katedralny

4. Forma zbiórki publicznej: 3 puszki kwestarskie

5. Sposób informowania o wynikach zbiórki  Informacje o wynikach zbiórki zostały

zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Obrony Praw Zwierząt Anaconda,

6. Ilość środków pozyskanych w ramach poszczególnych form przeprowadzonej zbiórki publicznej:

  • zbiórka do 3 puszek kwestarskich: 172,84 zł

( słownie: sto siedemdziesiąt zł 84 gr.)

7. Koszt przeprowadzenia zbiórki:

Osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę działały w formie

wolontariatu i nie otrzymywały za swe czynności wynagrodzenia.

8. Dane organizatora przeprowadzającego zbiórkę publiczną: Fundacja Obrony Praw Zwierząt Anaconda”, ul. Miodowa 1 , 66-400 Gorzów Wlkp.

 

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane

na poszczególne cele zbiorki w następujący sposób:

  • Pokrycie kosztów zakupu karmy dla psa Blanki w domu tymczasowym u p. Iwony Czaji, 126,00 zł

Pozostało 46,84 zł

Fundacja  nie prowadziła zbierania ofiar w naturze.

 

 

Zarząd fundacji

Prosimy o wsparcie