przeprowadzonej na rzecz zwierząt, podopiecznych Fundacji Obrony Praw Zwierząt „Anaconda” podczas Wystawy psów rasowych w Gorzowie Wlkp.

 

1. Cel zbiórki publicznej: cele statutowe związane leczeniem i opieką  zwierząt,

podopiecznych Fundacji Obrony Praw Zwierząt „Anaconda”

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej: 26.05.2012

3. Miejsce przeprowadzenia zbiórki publicznej: Wystawa psów rasowych

ul. Olimpijska Gorzów Wlkp.

4. Forma zbiórki publicznej:  puszki  kwestarskie

5. Sposób informowania o wynikach zbiórki  Informacje o wynikach zbiórki

zostały zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Obrony Praw Zwierząt Anaconda,

6. Ilość środków pozyskanych w ramach poszczególnych form przeprowadzonej zbiórki publicznej:

  • zbiórka do puszek kwestarskich: 1531,84 zł

( słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści jeden, 84 gr.)

 

7. Koszt przeprowadzenia zbiórki:

Osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę działały w formie

wolontariatu i nie otrzymywały za swe czynności wynagrodzenia.

8. Dane organizatora przeprowadzającego zbiórkę publiczną: Fundacja Obrony Praw Zwierząt Anaconda”, ul. Miodowa 1 , 66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane

na poszczególne cele zbiorki w następujący sposób:

  • Pokrycie kosztów leczenia w Lecznicy Zwierząt P.P.H.U Ginko Biloba, p.Iwona Olkowska,
  • Faktury 21/12, 22/12 980,00 zł
  • Pokrycie  kosztów pobytu psów w Hotelu dla zwierząt „Perełka”, Kondracki Leszek, 200,00zł
  • Leczenie Figi w Centrum Zdrowia Małych Zwierząt 200 zł
  • Pokrycie  kosztów pobytu psów w Hotelu dla zwierząt „Perełka”, Kondracki Leszek, 200,00zł

Kwotę 51,80 pozyskano ze zbiórki  na Placu Katedralnym 46,84

5,04 ze zbiórki w szkołach  „Bukiet kwiatów czy szczęście psiaków”

Fundacja  nie prowadziła zbierania ofiar w naturze.

 

Zarząd fundacji

Prosimy o wsparcie