przeprowadzonej na rzecz zwierząt, podopiecznych Fundacji Obrony Praw Zwierząt „Anaconda”

1. Cel zbiórki publicznej: cele statutowe związane leczeniem i opieką  zwierząt,  podopiecznych Fundacji Obrony Praw Zwierząt „Anaconda”

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej: 26.05.2012

3. Miejsce przeprowadzenia zbiórki publicznej: Roczny Koncert Uczniów Szkoły Muzycznej Yamacha, Filharmonia gorzowska

4. Forma zbiórki publicznej:  skarbona kwestarska

5. Sposób informowania o wynikach zbiórki  Informacje o wynikach zbiórki zostały zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Obrony Praw Zwierząt Anaconda, strona internetowa Szkoły Muzycznej Yamaha

6. Ilość środków pozyskanych w ramach poszczególnych form przeprowadzonej zbiórki publicznej:

  • zbiórka do puszki kwestarskiej: 1055,07 zł
  • darowizna przekazana  28.maja w ramach koncertu, od rodzin, które nie miały pieniędzy w dniu koncertu KP nr 12:  118,00 zł

suma pozyskanych środków 1173,00 ( słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt trzy zł siedem gr.)

7. Koszt przeprowadzenia zbiórki:

  • opłata skarbowa ( 82,00 zł)

Osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę działały w formie wolontariatu i nie otrzymywały za swe czynności wynagrodzenia.

8. Dane organizatora przeprowadzającego zbiórkę publiczną: Fundacja Obrony Praw Zwierząt Anaconda”, ul. Miodowa 1 , 66-400 Gorzów Wlkp.

 

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane na poszczególne cele zbiorki w następujący sposób:

  • · Pokrycie kosztów leczenia w Lecznicy Zwierząt P.P.H.U Ginko Biloba, Iwona Olkowska, Faktura 24/12, 490,00 zł
  • Pokrycie kosztów zakupu karmy dla psa Blanki w domu tymczasowym u p. Iwony Czaji, 76,00 zł
  • Pokrycie kosztów leczenia w Centrum Zdrowia Małych Zwierząt, Faktura nr 46/01/2012, 225,00 zł
  • Pokrycie  kosztów pobytu psów w Hotelu dla zwierzat „Perełka”, Kondracki Leszek, 300,00zł

Fundacja  nie prowadziła zbierania ofiar w naturze.

 

 

 

Zarząd fundacji

Małgorzata Jakubowska

Izabela Głowacka

 

Prosimy o wsparcie