Pisała kotka wierszyki
Dla eleganckiej publiki.
Cudne rymy i morały
Kocią zgraję zachwycały.
 
Kiedy chciała wydać książkę,
Nie szastała zbyt pieniążkiem.
Wnet sponsora wyszukała,
Niech mu będzie cześć i chwała.
 
Promocja była światowa:
Najpiękniejsza kocia mowa!
Bankiet i tańce do rana.
Szalała banda kochana.
 
Kot cenzor napisał słowo.
Nie ugiął się pod namową,
By zmrużyć oko na talent,
Umniejszyć bukiecik zalet.
 
Szczęśliwa kotka Ramotka
I skromny kotek Klaskotek
Morałem zakończą wersety:
Bądź w bajce - real, niestety.

Prosimy o wsparcie