... STOI POD ZNAKIEM ZAPYTANIA ⁉️

Dlaczego ???

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna i jej prezes lek. wet. Jacek Łukaszewicz stoją na stanowisku, iż zabiegi wykonywane w sterylobusie są nielegalne, powołując się na wg nas nierzetelną opinię prawną

MOPSiK NIE zgadza się z przytoczoną powyżej opinią i uważa, że działalność taka jest jak najbardziej zgodna z prawem. Potwierdza to również opinia opublikowana przez kancelarię prawną specjalizującą się w prawie weterynaryjnym.

Bardzo niepokoi nas stanowisko i zachowanie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Przecież nie dalej jak 30 listopada braliśmy udział w konferencji zorganizowanej przez Najwyższa Izba Kontroli (NIK), gdzie mówiono o tym, że sterylizacja i kastracja to JEDYNA skuteczna i humanitarna metoda na zwalczanie bezdomności zwierząt, że powinno się ją wykonywać zwłaszcza na terenach małych miejscowości, gmin i wsi - gdzie dostępność do gabinetów weterynaryjnych jest znikoma - jeśli nie żadna. To właśnie na konferencji padały pytania, co ma zrobić gmina jeśli na jej terenie nie funkcjonuje żaden gabinet weterynaryjny. Rozwiązaniem mogą być właśnie STERYLOBUSY, które dojadą do najmniejszych miejscowości i pomogą.

Dlaczego i komu zaczęło to nagle przeszkadzać ? TEGO NIE POTRAFIMY ZROZUMIEĆ!

MOPSiK działa w terenie od 6 lat współpracując z zarejestrowanym zakładem leczniczym dla zwierząt, posiadającym stacjonarną siedzibę, wyposażonym w odpowiedni sprzęt przystosowany do świadczenia usług „w terenie”. Dziś śmiało już możemy powiedzieć, że zarówno my, współpracujący z nami lekarze weterynarii jak i pomagający nam wolontariusze mamy duże doświadczenie w prowadzeniu działalności propagującej ograniczanie bezdomności zwierząt. Gminy, na terenie których działamy od kilku lat notują wyraźny SPADEK ilości interwencji dotyczących psów/kotów, a także, co niemniej ważne, ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

Dziś śmiało i z podniesionym czołem możemy powiedzieć, że projekt MOPSiK JEST SKUTECZNY i ze wszystkich sił będziemy go propagować by sięgał coraz dalej… i dalej… i dalej… aż do granic naszego kraju… a może i jeszcze dalej…

APELUJEMY DO KRAJOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ O ZMIANĘ STANOWISKA I JEŚLI NIE O POMOC W OGRANICZANIU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT, TO CHOCIAŻ O NIEPRZESZKADZANIE W TYM CO ROBIMY.

APELUJEMY DO KRAJOWEJ RADY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ O WSPÓLNE działanie i podjęcie dialogu, a nie NEGOWANIE tego co robimy BEZ OSOBISTEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ PRACĄ.

Ze swojej strony deklarujemy PEŁNĄ CHĘĆ WSPÓŁPRACY

Z poważaniem

Ekipa MOPSiK-a, Anaconda Fundacja Obrony Praw Zwierząt, Fundacja Przyjaciele Czterech Łap

Prosimy o wsparcie